25. NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.2019 r.

“Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie !” (Łk 16, 13).

Co to jest mamona ? To aramejskie słowo, które oznacza  “mienie, posiadanie, majątek”. Już w samym słowie “mamona” jest pewien odcień sceptycyzmu w stosunku do bogactw   ziemskich. Określenie “niegodziwa” jeszcze ów  sceptycyzm w spojrzeniu na bogactwa pogłębia.  Nie oznacza to, że każde mienie osiągnięte zostało z krzywdą drugiego człowieka. W ujęciu biblijnym  zdobywanie i używanie bogactw tego świata łączy się z niesprawiedliwością  i krzywdą.  Chrystus widział niebezpieczeństwo w mamonie, dlatego też przestrzega  przed nią swoich uczniów wskazując na drogi uniknięcia i niebezpieczeństwa.

W Ewangelii Jezus  mówi o dwóch drogach- Nie możecie służyć Bogu i mamonie ! Tylko służba Bogu człowieka nie poniża, lecz podnosi; jest to bowiem służba najwyższej Prawdzie, Dobru i Pięknu. Gdy Bóg bierze kogoś w służbę, to w tej służbie rozwija się wolność i dzieło wybranego człowieka. Służąc mamonie człowiek staje się niewolnikiem pieniądza, bogactw; a  zyski, procenty  zakuwają człowieka w więzy; stają się bożkami, którym oddaje się pokłon.  Bóg jednak chce być  kochany” całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym  umysłem” (Łk 10, 27).  Doświadczenie wykazuje,  że mamona bierze całego człowieka, jego umysł i serce (Skąpiec Moliera). Takim dwom panom, którzy zawsze  żądają całego człowieka, nie można równocześnie służyć. Nikt nie jest zdolny do takiej służby.

Albo Bóg,  albo mamona. Uczeń Jezusa stoi przed wyborem, decyzją; albo Bóg, albo mamona.  Ten dylemat zmusza do myślenia, niepokoi… “To co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem idą i przez  troski, bogactwa i przyjemności życia  bywają  zagłuszeni i nie wydają owocu” (8, 14).“Pana pochwalcie, On dźwiga biednego”.  ( z Ref. Ps Resop.)

Z darem modlitwy w intencji  chorych,                                                                      + Andrzej

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *