ŚRODA     POPIELCOWA   14    lutego     2018  r.

Przemyœl, 09.03.2011. Posypywanie popio³em g³ów wiernych podczas porannej mszy œwiêtej w bazylice archikatedralnej w Przemyœlu w Œrodê Popielcow¹, 9 bm. W Koœciele katolickim Popielec rozpoczyna okres czterdziestodniowego Wielkiego Postu bêd¹cego przygotowaniem do Wielkanocy. (dd/kru) PAP/Darek Delmanowicz

„Strzeżcie się,  żebyście uczynków pokutnych nie wykonywali przed  ludźmi  po  to,  aby   was  widzieli” (Mt 6, 1).
 
Kolejny Wielki Post w naszym życiu. Liturgia Kościoła wprowadzając nas w ten nowy okres roku liturgicznego, pragnie uwrażliwić  każdego z nas na potrzebę nawrócenia. Stąd woła do nas; „prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Przypomina nam także słowa samego Chrystusa: Nawracajcie się i wierzcie  w Ewangelię – (Mk 1, 15). Mamy i powinniśmy się nawracać, aby pod koniec Wielkiego Postu osiągnąć pełne zjednoczenie z Chrystusem. Nasze nawrócenie ma zaowocować upodobnieniem się do naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa. Cel ten możemy i powinniśmy osiągać poprzez post, modlitwę i jałmużne. I do tego wzywa nas na początku Wielkiego Postu liturgia. 
 
W modlitwie mszalnej  będziemy prosić Pana, aby nasze wyrzeczenia podobały Mu się, a nam przyniosły  uzdrowienie duszy. Niech myśl zawarta w niej towarzyszy nam przez cały okres Wielkiego Postu, który zaczynamy wymownym obrzędem posypania popiołem, abyśmy „przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty, otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie w Chrystusie”. 
 
Pamiętajmy o nabożeństwach w Wielkim Poście;
 
                       GORZKIE  ŻALE   po Mszy  o godz. 10.oo
 
                       DROGA KRZYŻOWA   w każdy piątek o godz. 17.oo
 
                                     WARSZAWA, ul. Nowolipki  28 A lok 29
                                     ==============================
 
Z darem modlitwy za ludzi chorych, słabych, samotnych i opuszczonych,-
                                                                                                          ks. Andrzej 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*