IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marca 2018

„Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat po o, aby świat potępił, ale po to, by świat  został przez Niego  zbawiony”. (J 3, 17). 
 
Z dzisiejszych czytań mszalnych dowiadujemy się , że Bóg każe człowieka za grzechy, ale także jest miłosierny i pragnie zbawienia wszystkich ludzi. To zbawienie daje nam za pośrednictwem swego Syna, którego posyła na świat,  jak mówi dzisiejsza Ewangelia nie po to, aby świat potępił, ale aby go zbawił. Przeżywając już czwartą niedzielę Wielkiego Postu  chciejmy skorzystać z tej łaski zbawienia, jaką przynosi nam Chrystus i pełni nadziei, że otrzymamy przebaczenie grzechów. Na sam przód mamy prosić dobrego Boga o miłosierdzie. 
 
Przykładem dla nas jest dziś Nikodem i jego rozmowa nocna z Chrystusem. Nikodem to członek Sanhedrynu, najwyższej rady Żydowskiej. To on odwiedzał często Chrystusa i prowadził rozmowy dotyczące wiary. Podczas tych rozmów przekonał się, że człowiekowi nic nie jest tak potrzebne, jak właśnie  w i a r a . Chrystus udowodnił mu, że bez wiary nie można podobać się Bogu, i że to jest zwycięstwo, które zwycięża świat – to   n a s z a   w i a r a . Nikodem uwierzył Chrystusowi…. A ja, ty, my … ???
 
Z darem modlitwy za tych, którzy w bieżącym tygodniu będą głosicielami rekolekcji i tych, którzy będą ich uczestnikami,- 
                                                                                                              ks. Andrzej 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*