6. NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.02.22 r.

Dla proroka Jeremiasza, z czytań, które będziemy słyszeli przeżywając 6. Niedzielę Zwykłą, prawdziwie  szczęśliwym i „błogosławionym jest człowiek, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją” (Jr 17, 7).  Natomiast nieszczęśliwy i „przeklęty jest mąż, który pokłada nadzieje w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce”. (1 Kor 15, 20).

Błogosławieństwa, które kieruje dziś do nas Chrystus, nazywano „MAŁĄ EWANGELIĄ”, czyli podsumowaniem całej nauki Zbawiciela. To kodeks nauki doskonałości chrześcijańskiej i zbiór zasad , których wierne praktykowanie doprowadzi do osiągnięcia szczęścia. Błogosławieni, to znaczy szczęśliwi !

Ewangelia w dobitny sposób  porusza problem nierówności i niesprawiedliwości  społecznych. Jezus  z wielką troską i miłością spogląda na ludzi ubogich , skrzywdzonych, poniewieranych. Do nich kieruje słowa  nadziei, słowa błogosławieństw. Ale również z nie mniejszą troską  i miłością spogląda na ludzi  bogatych, żyjących w  dostatkach.  Z tym,  że do nich kieruje  słowa przestrogi, słynne „biada”. Widzi ich ostateczny tragizm. Los jednych i drugich Jezus  postrzega w perspektywie zbawienia.

Dziś Chrystus pyta mnie i ciebie. Jaką postawę reprezentuje ? W kim ja pokładam nadzieję ?  Gdzie zamyka się horyzont moich planów, zamierzeń, oczekiwań i marzeń ?  Czy ja całą swoją ufność pokładam w tym, co mam tu, na ziemi ? Czy moje serce zdolne jest do pomocy bliźniemu ?  Chciejmy usłyszeć dzisiejsze słowa Pana  Jezusa.

Jezus „zszedł na dół”, by nas wszystkich pociągnąć ku sobie, ku Bogu, ku życiu wiecznemu. Ten, kto Mu zaufa, nie będzie zawiedziony, lecz szczęśliwy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*