5. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.05.22 r.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się  wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.  Po tym wszyscy poznają, ze jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie  miłowali” (J 34-35).

Nie ulega wątpliwości, że przykazanie miłości było najważniejszym przykazaniem według Pana Jezusa.  W tekstach Ewangelii mamy dwie wersje tego przykazania.  Ewangelia św. Jana pokazuje wersje przykazania bardzo prostego; „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.  Wersja Jana jest cennym uzupełnieniem do Starego Testamentu. Jezus  daje nowe przykazanie.  Przykazanie miłości, które nazywa nowym, chociaż nie jest ono całkowicie nowe, ponieważ już istniało w Starym Testamencie. Miłowanie bliźniego, czyli przyjaciela, było rzeczą powszechną.  Nowość polega na tym, że miłujemy jak Jezus, naśladując Jego przykład.  On bowiem miłował do ostateczności, kochał na śmierć. To z miłości doznawał  nieznośnych męk.  Z miłości znosił niesprawiedliwości.  Z miłości wybaczył wszystkim swoim wrogom.

Miłość, jeśli jest zakorzeniona w miłości Boga,  wystarczy !   Nie trzeba szczegółowych wskazań, jeśli naprawdę wejdziemy w orbitę prawdziwej miłości. Kto kocha, ten wypełnia wszystkie przykazania jakby niechcący.  Ważne jednak, by pamiętać, że mowa o miłości prawdziwie Chrystusowej , a nie o tym, co miłością nazywa nasz świat.

Na ile jestem podobny do swojego Mistrza, swojego Boga, który nakłaniał mnie do tak wzniosłej miłości ?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*