NIEDZIELA PALMOWA – 25 marzec 2018 rok

22 marca 2018 warszawa 0

„Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt 21, 9). Między atmosferą dzisiejszej Niedzieli Palmowej, a świętym Triduum Wielkiego Tygodnia (Wielki Czwartek, Wielki […]

Orędzie na Wielki Post 2018

14 lutego 2018 Redakcja 0

„Niewiasto, oto syn Twój (…), oto Matka twoja” (J 19,26b-27a) Siostry i Bracia w Chrystusie. Klęcząc przed Panem utajonym w Najświętszym Sakramencie, modlę się prosząc, […]